Fakulta vydala katalog k výstavě DIPLOMKY FUD 2024

Diplomky FUD 2024
Katalog výstavy diplomových prací
studentek a studentů
Fakulty umění a designu Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
v akademickém roce 2023—2024

Kurátorka výstavy diplomek: Petra Widžová
Editorka katalogu: Petra Widžová
Texty: Zdena Kolečková, Michal Koleček,
Michaela Labudová, Jan C. Löbl, Adéla Machová,
Zdeněk Svejkovský, Petra Widžová, diplomantky
a diplomanti FUD
Grafický design: Michaela Labudová & Pavel Frič
aka Monsters
Fotografie: Jiří Dvořák, Filip Trubač a archivy autorů
Korektury textu: Klára Mrkusová, Renata Vykusová
Tisk: INDIGOPRINT, s. r. o.
Písma: Farbe Grotesk, Restart Ginger, Suisse Int’l Mono
Náklad: 100 ks
Počet stran: 114
Vydala Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem v roce 2024.

ISBN 978-80-7561-474-2

Katalog je ke stažení zde.