Fakultní kolo Studentské vědecké konference

Srdečně Vás zveme na fakultní kolo Studentské vědecké konference, kde Vám doktorandi a doktorandky Fakulty umění a designu představí své studentské projekty.

Konference se uskuteční ve středu 28. února 2024 od 10:00 v aule 537 na Fakultě umění a designu UJEP.

Své projekty Vám představí:

MgA. Filip Krampla: Komplexita role designéra v procesu navrhování a produkce
MgA. Štěpánka Piskáčková: Umělecko-vědecká laboratoř: Možnosti interdisciplinarity umění a přírodních věd
MgA. Mariana Serranová: Provizorium a vize: energie, expanze a růst
MgA. Marek Šilpoch (zastoupen Johankou Pošovou): Světelné umění v kontextu dějin umění a současné vizuální kultury
MgA. Dany Vigil: Under the Snow of the North

Přijďte se podívat na výsledky prací Vašich kolegyň a kolegů a inspirovat se pro Vaše případné doktorské studium nebo budoucí doktorské projekty!