FUD má tři oceněné v soutěži Národní cena za studentský design 2017

6

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem má tři studenty ohodnocené celkem šesti cenami v soutěži Národní cena za studentský design 2017. Dalších sedm studentských prací bylo odbornou porotou vybraných mezi nominované.

Kateřina Žaludová z ateliéru Oděvní a textilní design pod vedením doc. ak. mal. Elišky Nové získala za svou oděvní kolekci Indigo hned tři ocenění: Exceletní studentský design, Cenu Exit Design děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Cenu děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Simaxové varné nádobí Huy Phama obdrželo Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a také cenu Exceletní studentský design. Cenu Dobrý studentský design za dřevěné hračky Tutu si odváží Kateřina Krušková, oba jsou studenti ateliéru Produktový design vedený MgA. Janem Čapkem.

Do soutěže se přihlásilo celkem 256 autorů s 231 pracemi z 12 univerzit a vysokých škol a z 16 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Studentské práce hodnotilo 53 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, designérů, architektů a kurátorů designu. 

Letošní ročník národní studentské ceny vypsaly Design Cabinet CZ, Moravská galerie v Brně a Slovenské centrum dizajnu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 19. 10. 2017 v Moravské galerii v Brně.

 Nositelé ocenění Excelentní studentský design 2017 získávají týdenní stáž ve vybraném kurzu mezinárodní letní školy umění ArtCamp Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, produkt firmy Tescoma, s. r. o. a produkt firmy IKEA Česká republika, s. r.o.

Excelentní studentský design 2017
Cena Exit Design
Cena děkana Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni

Kateřina Žaludová
Autorská oděvní kolekce Indigo/ Author’s clothing collection Indigo, 2016
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: doc. akad. mal. Eliška Nová

Excelentní studentský design 2017
Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Huy Pham
Varné nádobí ze simaxového skla Fority/Simax glass cookware Fority, 2017
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: MgA. Jan Čapek 

Dobrý studentský design 2017

Kateřina Krušková
Dřevěná hračka Tutu/Wooden toy Tutu, 2015
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: MgA. Jan Čapek

Naši další nominovaní studenti: Lucie Smorádková, Linda Vrňáková, David Pacák, Veronika Pechmanová, Jana Skalová, Radek Brezar, Tomáš Rejmon

Více o soutěži zde: https://www.studentskydesign.cz/cs/2017/winner