Stali jsme se členem evropské sítě ELIA

1

S hrdostí oznamujeme, že jsme se stali členy ELIA – European League of Institutes of the Arts!

ELIA představuje globálně provázanou síť vytvářející dynamickou platformu pro profesionální práci v rámci výměny zkušeností a rozvoje vysokých uměleckých škol. Těšíme se na spolupráci.