Galerie Mimochodem – nový výstavní cyklus

A žili ve stylu… / 20. 9. 2023 / od 18 hod. 

Galerie Mimochodem ve vestibulu na Palackého náměstí představuje nový výstavní cyklus Centrum–Periferie. Velkoformátové výstavní plochy přístupné 24 hodin denně přebírá nový kurátorský tým Jan Kieweg, Karolína Lapešová a Rebeka Pojarová. Pod supervizí Lenky Sýkorové bude v galerii představováno současné mladé umění a výstavy s doprovodným programem budou ilustrovat různé významy pojmu periferie a její vztah k centru.

“Myslím, že naše postavení mimo centrum (Západ) bylo marginální, tak jako dějiny umění byly marginalizované. … jsem ale přesvědčen, že více toho uvidíme právě na okrajích a že je třeba, abychom svoji marginálnost pochopili jako privilegium.” (rozhovor s P. Piotrowskim provedený Edit András).

Téma centra a periferie, jejich vzájemného ovlivňování a vztahu je na české umělecké scéně předmětem zájmu od 90. let 20. století. Do té doby představovala periferie jakési místo úniku, místo, kam se umělci v době totality uchylovali, když unikali před děním v centru. V 90. letech se začaly výrazně prosazovat industriální pohraniční oblasti jako nová umělecká centra. Bylo to zejména Ústí nad Labem nebo Ostrava a vznikly zde specifické výtvarné projevy, odkazující na danou lokalitu a vyrovnávající se s vlastní minulostí v ní. Výstavní téma centra a periferie se rovněž odráží v textech teoretika Piotra Piotrowského, který je známý svým konceptem horizontálních dějin umění, v němž popřel samotné rozdělení na centra a periferie a povýšil tak oboje na stejnou úroveň. Do jaké míry je toto rozdělení–propojení platné v současném umění se pokusíme ukázat v následujícím výstavním cyklu, v jehož rámci budou prezentována různá pojetí periferie a centra. Prvním a nejrozšířenějším z přístupů je periferie jako místo mimo centrum, do jisté míry oddělené od hlavního dění. Tuto oblast zastoupí autorka Tereza Špádová, která danou problematiku zpracovala jako klauzurní práci A žili ve stylu… (2023) na FUD UJEP. Pro galerii Mimochodem Tereza instalaci, jež vznikla na základě jejích vlastních zkušeností v maloměstském prostředí, dále rozvíjí s přínosem o nové pohledy i materiály.

Srdečně vás zveme na první výstavu i na nadcházející cyklus a budeme se těšit na setkání v podchodu,
Jan, Karolína a Rebeka

Vystavují
Tereze Špádová

Kurátoři
Jan Kieweg, Karolína Lapešová, Rebeka Pojarová

Trvání výstavy
21. 9. – 22. 12 2023