Habilitační přednáška Antonína Tomáška

Jako když to znáte, ale ještě jste to neviděli

Ve čtvrtek 29. 6. 2023 proběhla habilitační přednáška Antonína Tomáška, vedoucího ateliéru Design keramiky Fakulty umění a designu UJEP. S potěšení sdělujeme, že Umělecká rada jednohlasně navrhla rektorovi UJEP, aby byl Antonínu Tomáškovi udělen vědecko-pedagogický titul „docent“.

Antonín Tomášek postavil svou habilitační přednášku Jako když to znáte, ale ještě jste to neviděli na diskuzi mezi svou dosavadní praxí designéra s porcelánovou výrobou a v širším kontextu na balancování možností spolupráce akademického prostředí s komerčním sektorem výroby porcelánu. Umělecká rada ocenila jak Tomáškovu snahu o kultivaci výrobního prostředí porcelánu, tak jeho pedagogické vedení studentů, ve kterém se protíná tradiční řemeslo s využíváním nových technologií.

V případě studentského vedení Tomášek zdůraznil, že ho velice těší, když se daří posouvat studenty od otázky „Jak to děláme?“, k uvažování o tvorbě, kterou reprezentuje otázka „Proč?“.

Antonínu Tomáškovi upřímně gratulujeme a prostředkujeme Vám jak ukázku jeho tvorby, tak i atmosféru přednášky.