HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA ANTONÍNA TOMÁŠKA

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Děkanka prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. a Umělecká rada Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na přednášku konanou v rámci habilitačního řízení v oboru Vizuální komunikace.

od 15 hodin, Aula č. 537 (4. patro) 29. 6. 2023

MgA. Antonín Tomášek

Téma habilitační přednášky

Jako když to znáte, ale ještě jste to neviděli

 Možnosti spolupráce s porcelánovou manufakturní či průmyslovou výrobou. Hledání efektivních průniků mezi designérem a výrobcem. V širším kontextu mezi akademickým prostředím a porcelánovou výrobou. Jak se proměnilo prostředí výroby za posledních třicet let a jakou roli zde hraje design?