HOŘICE 2022 – KURZ PRÁCE S KAMENEM

29. 8.–9. 9. 2022

 
Od roku 1994 probíhá každé září v Hořicích v Podkrkonoší dvanáctidenní kurz práce s kamenem pro studenty FUD UJEP zaštítěný Ateliérem Prostorová tvorba. Letos proběhne kurz pod vedením Lady Semecké a Martina Vernera. Akce se koná v lomu U sv. Josefa, místě s geniem loci sochařských symposií.
 
Cílem kurzu je základní seznámení s možnostmi, které poskytuje materiál pro Hořice tradiční – pískovec. Cílem kurzu je získání základní zkušenosti práce s kamenem – uvědomit si, co vše nám kámen dovolí, jakým způsobem ho můžeme opracovat, jaký odpor klade, a jak může vzniklý prostorový útvar fungovat. Vytvořená díla zůstanou účastníkům kurzu, kteří si je po skončení odvezou. Důležitým aspektem je osobní přítomnost v lomu, kde studenti mohou soustředěně a v klidu pracovat.
 

POČET ÚČASTNÍKŮ: 

6–10
 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 

2500 Kč (ubytování v chatce ve vlastním spacím pytli, strava, materiál, nářadí)
 

NEVRATNÁ ZÁLOHA: 

1000 Kč (ZÁLOHU NUTNO UHRADIT M. VERNEROVI DO 30. 7. 2022)

 

ÚČASTNÍK NAVRHNE A VYTVOŘÍ DÍLO PRO PROSTOR, KTERÝ SI SÁM VYBERE, POSTARÁ SE O DOPRAVU A DODÁ FOTODOKUMENTACI OSAZENÍ.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE:

v konzultačních hodinách v úterý mezi 14 až 16 hodinou na FUD v suterénu č. 013.
 

Na kurz se přihlašuje do 30. 7. osobně nebo emailem