Informace k preventivním opatřením proti šíření koronaviru

Vážení kolegové, vážení studenti,

vzhledem ke skutečnosti, že se na naší fakultě hojně cestuje, a to i v období šíření koronaviru po celém světě, sledujte, prosím, sdělení a doporučení na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Vzhledem k neustálému vývoji situace vás prosíme, pokud možno omezte plánované výjezdy do rizikových oblastí a sledujte web a facebook.

V případě návratu našich studentů, či pedagogů z postižených oblastí je důrazně doporučeno, aby tito kontaktovali Protiepidemické oddělení Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, případně ve svých domácích městech.

MUDr. Eva Patrasová
Vedoucí protiepidemického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
tel: 602 489 575
e-mail: eva.patrasova@khsusti.cz

V případě návratu studentů či pedagogů ze zahraničí bez výskytu koronaviru je doporučeno obrátit se na infolinku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Pedagogové FUD budou respektovat případný požadavek protiepidemického oddělení KHS Ústí nad Labem na domácí karanténu a omluví tuto nepřítomnost. 

V případě domácí karantény informujte studijní oddělení e-mailem: monika.matouskova@ujep.cz nebo telefonicky: +420 475 285 130.

Děkuji za pochopení,

Pavel Mrkus
děkan