Informace k začátku Akademického roku

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s narůstajícími omezeními v důsledku koronavirové krize vám tímto sdělujeme informace o nadcházejícím zimním semestru na Fakultě umění a designu.
Tuto zprávu berte jako dočasnou, neboť další vývoj je v tuto chvíli poněkud nepředvídatelný a patrně dojde k řadám dílčích změn teprve v průběhu dalších týdnů.

Fakulta umění a designu zahájí zimní semestr podle harmonogramu 1. října. Studium bude probíhat zatím bez omezení, tedy prezenčně, popřípadě hybridní formou. Ke změnám patrně dojde v organizaci předmětů s větším počtem studentů, a to zejména v praktických disciplínách na Katedře všeobecné průpravy a v některých teoretických předmětech Katedry dějin a teorie umění. Studenti budou o všem vždy jasně informováni konkrétním pedagogem.

Preventivní opatření, která je nutno dodržovat jsou:
– roušky 
– rozestupy
– dezinfekce rukou

V případě podezření na onemocnění je třeba řídit se aktuálním nařízením Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Pokud na sobě pocítíte příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění nebo si naměříte zvýšenou teplotu, kontaktujte svého lékaře a zůstaňte v preventivní izolaci.

Sledujte aktuality na webu fakulty a komunikaci prostřednictvím e-mailu.

Hodně štěstí všem do nového akademického roku!

Pavel Mrkus
děkan