Kandidátní listina doplňujících voleb do studentské komory AS UJEP za FUD na volební období 2023–2025

Kandidáti do studentské komory AS UJEP

Radim Kučera (posluchač bakalářského studia)
Jan Myška (posluchač bakalářského studia)
Štefan Pecko (posluchač doktorandského studia)

Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vyhlašuje doplňovací volby na dva zástupce studentské kurie za Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.
Do 1. 3. 2024 je možné podávat návrhy na kandidáty k rukám předsedkyně AS FUD nebo členů volební komise. Volby proběhnou 6. 3. 2024 od 9:30 do 14:30 hodin. Volit budou pouze členové
studentské kurie.

Z pověření AS UJEP, AS FUD UJEP předseda volební komise
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Členové volební komise: Tomáš Pavlíček, Martin Krupa, Adéla Machová, Kristýna Hájková, Kristýna Prachařová, Radek Jandera, Hana Coufalová, Jan C. Löbl