Kolokvium 1. ročníku doktorského studia Vizuální komunikace FUD UJEP

Fakulta umění a designu Vás srdečně zve na kolokvium 1. ročníku doktorského studia Vizuální komunikace, které se koná v úterý 25. června 2024 ve 13:00 hod v aule 537. Během této události budou naši studující představovat své zaměření a výstupy, které za svůj první rok studia dosáhli. Můžete se těšit na:

MgA. Daniel Barek Disertační projekt zkoumá interpretaci v písmařství a expresi především latinkových konstruovaných písem. Důraz je kladen na exemplifikační nuance formálního provedení a mnohonásobnou denotaci – v symbolickém systému jazyka a na základě vizuální podobnosti.
MgA. Hana Coufalová Modulární obuv. Integrace designu a technologie pro vytvoření vysoce personalizovaného produktu
Ing. arch. Jiří Phillipe Janda Využití umělé inteligence v procesu tvorby: kreativní přístup s využitím algoritmů a hlubokých neuronových sítí.
MgA. Polina Khatsenka Poloha vs. Přítomnost: aurální percepce jako existenciální nástroj ve světě digitální kultury
MgA. Daria Lukianneko Post-postcolonial Identity and Cultural Practices for the Collective Memory Reconstruction in Ukraine after 2014
MgA. Helena Patelisová Komparace designu, forem, témat a celková role porcelánové plastiky v kontextu střední a východní Evropy. V reakci na sortiment domácího výrobce (Royal Dux Bohemia) představení vlastní kolekce.
MgA. Mgr. Štefan Pecko Zkoumání lidských a systémových horizontů i perspektiv v kontextu obětovaných zón. Politika a poetika umění nové imaginace v době planetárního kapitalistického extraktivismu.
MgA. Petra Widžová Způsoby nakládání s uměleckými pozůstalostmi v ČR

 

Přijďte se inspirovat, sdílet své názory a podpořit naše studující v jejich akademickém rozvoji.

Těšíme se na Vás!