Komentovaná prohlídka výstavy Chyceni slovy

Komentovaná prohlídka k výstavě Chyceni slovy proběhne ve čtvrtek 20. 7. 2023 od 17 hodin v Domě umění Ústí nad Labem. Komentovanou prohlídku povedou kurátoři výstavy spolu s vystavujícím umělcem.
 
“Posledním Evropanem, o němž se tradovalo, že přečetl všechny ve své době dostupné knihy, byl myslitel Erasmus Rotterdamský (1466-1536).” – Nicholas Mirzoeff, Jak vidět svět (2018)
 
Výstava Chyceni slovy přináší možná řešení, kam se uchýlit v době informační exploze a kde hledat úkryt. Oslovení umělci a umělkyně vytvořili*y pro výstavu díla, která osobitým způsobem nahlíží na literaturu a příběhy. Všichni jsme se s literaturou, jakožto obsahovým médiem setkali, ať už tomu bylo ve škole nebo v našem volném čase. Pro některé z nás dokonce literatura představuje možnost úniku: od žité skutečnosti do světa fantazie a příběhů, zkrátka do jiné reality poskytující kýžené útočiště. Výstava skrze vystavená média (objekty, malby, videa) ukazuje návštěvníkům možnosti, kterými se lze do tohoto světa vydat. Vybraní autoři a autorky reprezentují generaci, která vyrostla v době, kdy nové technologie ještě zásadním způsobem neovlivňovaly lidské životy, zároveň jsou však zvyklí s novými technologiemi žít a pracovat. Ve výstavě je možné najít tři roviny, jimiž jsou díla inspirována: první rovinu představují konkrétní tituly i literární žánry, druhou jsou osobní příběhy autorova či autorčina života, které se s literaturou pojí a třetí rovinou je samotná tvorba příběhu předávaná uměleckým dílem.