Koncert Melusines bude vyvrcholením sympozia věnovaného imerzivním zvukovým formátům

Melusines je vyvrcholením Spatial Sommer Lab, druhého ročníku 3D audio sympozia věnovaného imerzivním zvukovým formátům a zkoumání toho, jak zdokonalení poslechových dovedností posiluje spojení s okolím a zlepšuje vnímání v digitálně náročném životě.

V době běžné implementace digitálních krajin do každodenního života nastávají otázky: přispěje některá z nich k pozitivnímu rozvoji zkušenosti? Jakou roli v tomto diskurzu hrají imerzivní média? Konkrétně: jak by mohly komponované a reprodukované 3D zvukové krajiny přispět ke kultivaci vnímání a komunikačních schopností?

Šest mezinárodních rezidentů laboratoře hledá odpovědi na tyto otázky prostřednictvím různorodých prizmat, která se pohybují mezi oblastmi zvukového umění, akustické ekologie a elektroakustické kompozice.

Na koncertě se představí performance a kompozice od:

  • Viktória Arvayová
  • Michael Džindžichašvili
  • Hou Lam Wu
  • Heu Hsu & Daniel Lythgoe
  • Martin Janda
  • Carina Pesch

Více info: https://www.facebook.com/events/844431470354228/

Akce je využívá 32-kanálový diy open source sound system, který poskytuje hlavní partner rezidence OTTOsonics z rakouského Ottensheimu. Pořadatelé děkují Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, Löblhof & Artgrund a Fakultě umění a designu UJEP za podporu a spolupráci. Projekt finančně podpořil Ústecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Institut umění a Divadelní ústav v rámci programu SoundCzech. Toto dílo vzniklo za finanční podpory Evropské unie. Názory v něm vyjádřené nelze v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.