KRESBA MALBA FIGURA / kurz večerní kresby a malby pro veřejnost

 

Fakulta umění a designu UJEP otevírá večerní kurz kresby a malby pro veřejnost. Kurz je zaměřen na praktickou výuku kresby a malby a proběhne každou středu od 16 do 19 hodin v termínu 15. 2. – 3. 5. 2023.

Program výuky a zadávané úkoly jsou řazeny dle náročnosti s individuálním přístupem k posluchači. Vedle praktické výuky se účastník kurzu seznámí i se základními výtvarnými technikami, jako je kresba tuší, uhlem a pastelem, práce s akvarelem, malba akrylem, temperou, olejem či jejich kombinace. Důraz bude kladen na umístění kompozice do formátu, na práci se světlem, perspektivou, tvarem, barvou a nevyhneme se ani studiu anatomie a různým experimentům. Součástí kurzu je kresba a malba aktu podle živého modelu.

Účastníci si přinesou pracovní oděv, základní pomůcky na kresbu, uhel, pastel, akvarelové, temperové nebo akrylové barvy, štětce a paletu. Papír, desky, stojany, modely a další pomůcky poskytne škola. Večerní kurz kresby a malby na FUD je určen těm, kteří mají o tyto výtvarné techniky zájem a chtějí se oboru více věnovat. Výuka je otevřena pro širokou veřejnost. Spodní věková hranice je šestnáct let, horní neomezená. Přivítáme jak středoškoláky a uchazeče o studium na vysoké výtvarné školy, tak i ostatní zájemce, kteří se v tomto oboru chtějí dále vzdělávat. Výuka v letním semestru se skládá z 13 tříhodinových lekcí (seminářů) v ateliérech Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.

Více informací a přihlášky naleznete na vecernikurzy.ujep.cz

lektor / doc. MgA. Martin Kuriš Ph.D