KRESBA – MALBA – FIGURA / VEČERNÍ KURZ KRESBY A MALBY PRO VEŘEJNOST

Od 27. 9. do 20. 12. 2022 bude každé úterý nebo středu otevřen kurz kresby a malby v ateliérech Fakulty umění a designu UJEP. Kurz je zaměřen na praktickou výuku kresby a malby. Program výuky a zadávané úkoly jsou řazeny dle náročnosti s individuálním přístupem k posluchači. Vedle praktické výuky se účastník kurzu seznámí i se základními výtvarnými technikami, jako je kresba tuší, uhlem a pastelem, práce s akvarelem, malba akrylem, temperou, olejem či jejich kombinace. Důraz bude kladen na umístění kompozice do formátu, na práci se světlem, s perspektivou, s tvarem, s barvou a nevyhneme se ani studiu anatomie a různým experimentům. Součástí kurzu je kresba a malba aktu podle živého modelu.

Deadline přihlášek 20. 9. 2022
Více informací a přihlášky naleznete na vecernikurzy.ujep.cz
Kurz zakoupíte přes e-shop UJEP ZDE