Křest knihy Is It Just a Myth?

Publikace IS IT JUST A MYTH? Vidět dvojmo volně navazuje a myšlenkově rozšiřuje online výstavní projekt IS IT JUST A MYTH? probíhající od 8. 12. 2021 do 30. 11. 2022. Obrazy z výstavy doprovází eseje napříč celou publikací.

Spoluautorky a spoluautoři této publikace jsou: Jana Bernartová, Andrea Průchová Hrůzová, Natalye Serkova, Marija Griniuk, Václav Hájekov a Zdeněk Svejkovský.  Umělkyně a umělci, kteří se podíleli na projektu IS IT JUST A MYTH? jsou Nela Britaňáková a LívieValková, Lenka Balounová, Katarína Hládeková, Dominik Adamec, Jiří Kovanda a Štěpán Brož. Školitelka disertační práce Lence Sýkorová. Publikace byla vydána za podpory Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.