Kurz práce s kamenem / Lom u Sv. Josefa v HOŘICÍCH

Lom u Sv. Josefa v HOŘICÍCH, 4. 9. – 15. 9. 2023

Od roku 1994 probíhá každé září v Hořicích v Podkrkonoší kurz práce s kamenem pro studenty FUD UJEP. Kurz pořádá ateliér Prostorová tvorba a letos proběhne pod vedením Lady Semecké a Miroslava Lörincze v lomu u sv. Josefa, místě s geniem loci sochařských symposií. Obsahem kurzu je základní seznámení s možnostmi, které poskytuje pískovec, materiál pro Hořice tradiční. Cílem kurzu pak je získání základní zkušenosti práce s kamenem, uvědomění si, co vše nám kámen dovolí, jakým způsobem ho lze opracovat a jak může vzniklý útvar fungovat.

Student navrhne dílo (objekt, sochu) pro konkrétní místo. Vytvořená díla zůstanou účastníkům kurzu, kteří si je po skončení odvezou. Důležitým aspektem je osobní přítomnost v lomu, kde studenti mohou soustředěně a v klidu pracovat.

Hořice je malé město se sochařským parkem, kamenickou školou, hořickými trubičkami a nedalekým prvorepublikovým přírodním koupalištěm Dachovy.

UBYTOVÁNÍ PO DOBU KURZU JE V CHATCE VE VLASTNÍM SPACÍM PYTLI, VAŘÍME SI SAMI.

PODMÍNKY:
Počet účastníků min 6. – max 10.

Předpokládaná cena 3000 Kč (ubytování, strava, kámen, nářadí)

Ještě zbývá pár dnů a pár volných míst.

Zájemci z řad studentů FUD hlaste se na: ladasemecka@yahoo.com, nebo 725777455.
Přihlásit se lze pouze do konce června.