Kurz hostujícího zahraničního pedagoga / video přednášky Marcuse Neusttetera

V rámci Kurzu hostujícího zahraničního pedagoga vedeného v zimním sestru ak. roku 2023/24 Marcusem Neustteterem byly vytvořeny tři video přednášky, které jsou nyní zpřístupněné na novém playlistu YouTube. Jejich realizace byla podpořena z projektu PPSŘ 2023 – Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání realizovaného formou blended learning na FUD UJEP, jehož řešitelkou je doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. Garantem Kurzu hostujícího zahraničního pedagoga, KDT/FU053 je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
 

Video přednášky vznikly pro volitelný Kurz hostujícího zahraničního pedagoga v anglickém jazyce, který byl otevřený pro studentky a studenty třetího ročníku bakalářských studijních programů Design (specializace Design) a Výtvarná umění. 

MARCUS NEUSTETTER: TRACES

As commentators, illustrators and creators of our worlds we are in a perpetual state of searching. This module acted as a lab, a process focused studio to seek, share and build collective, cross-disciplinary experiments that leave traces of their journeys and intended impact.  
 
Mapping: looking at the line, at borders and actions of vulnerability across the personal, the social, the political, the contextual and the every day.
Illustrating: activating the unknown, the undefined and the space in-between in an attempt at world and sense-making in the current meta-crisis.
Embodying: Probing and agitating tensions between the public and the private, the collaborative and the personal, the natural and the technological.