Letní sklizeň 2018

1

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zve na LETNÍ SKLIZEŇ 2018 – Výstavu klauzurních prací letního semestru 2017/18 studentů v ateliérech FUD UJEP

21.–23. 6. 2018

5 kateder a 16 ateliérů FUD

Fakulta umění a designu, Pasteurova 9 (kampus UJEP), MHD zastávka Kampus /autobus 11 / trolejbus 52, 59

Otevírací doba pro veřejnost
čtvrtek, pátek 10–18 h
sobota 12–18 h

fb událost

pozvánka v pdf

TZ

Ve dnech 21. až 23. 6. 2018 navštivte každoroční přehlídku klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Všech šestnáct ateliérů fakulty otevírá své dveře s uměním ve čtvrtek a v pátek od 10 do 18 hodin, v sobotu od 12 do 18 hodin.

Co na výstavě mimo jiné uvidíte?

Studenti ateliéru Design interiéru vystaví 8 různých návrhů úprav objektu stávajícího sila na Střekově v Ústí nad Labem, vytvořených pro firmu Glencore Agriculture Czech, s. r. o.

Ateliér Grafický design 1 se svými dvěma projekty vrací k tradičnímu médiu plakátu — a jak už v tomto ateliéru bývá zvykem —, oba vznikají s přesahem do mezinárodní umělecké scény. V projektu „Connecter/déconnecter“,  organizovaném renomovaným francouzským designérem Thierry Sarfisem, se ateliér GD1 připojuje k dalším čtyřem vysokým uměleckým školám ze čtyř kontinentů a užitím výtvarné či významové nadsázky se vyjadřuje k problematice propojenosti dnešního světa. Druhý ročník zpracovává diptych „1918–2118“, který letos hojně skloňované téma stého výročí české a slovenské státnosti nápaditě rozvíjí o pohled na Evropu budoucnosti. Těmito plakáty se studenti též zapojují do další mezinárodní soutěže „Future of Europe“, vyhlášené Radou pro mezinárodní vztahy ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů̊ a Friedrich Ebert Stiftung.

Studenti Grafického designu 2 představí své plakáty a knihu o GD2, jako společnou práci prezentující vlastní ateliér, jeho myšlení a styl.

Produktový design v letním semestru úzce spolupracuje s firmou Škoda Auto. Tato spolupráce vrcholí zadáním pro klauzurní práci s tématem Aero disk. Studenti mají za úkol vytvořit tento specifický produkt na základě přesných technických parametrů a požadavků firmy.

Ateliér Sklo se v klauzurních pracích zaměřil na malý předmět s velkou historií – BUTTON skleněný knoflík. Tento zdánlivě prostý módní doplněk studenti analyzují a uvádí zpět na scénu v různých kontextech. Boom skleněného knoflíku je již dávno za zenitem, ale jeho haute couture podoba je stále živá. Na výstavě Letní sklizeň budou také představeny vázy – Vázičky bez minulosti, které vznikly během vzorování na mobilní sklářské peci v průběhu univerzitních Dnů vědy a umění v Ústí nad Labem. Ateliér během příprav instalace spolupracoval se studenty ateliérů GD2 a Aplikovaná a reklamní fotografie. Vedle sklářského ateliéru můžete navštívit nově přeměněný prostor v Galerii Cukrdíra, kde jsou instalovány dvě bakalářské práce, světelné instalace studentek Nikoly Čermákové a Marcely Šilhánové.

Umělecké a fotografické ateliéry představují jako obvykle volnou tvorbu v autorsky různorodých tématech, koncepcích a materiálech.

Nikola Čermáková-Světelná instalace-bakalářka-ateliér Sklo

Nikola Čermáková-Světelná instalace-bakalářka 2018-ateliér Sklo

ZHANEL Button-klauzurní práce 2018-ateliér Sklo

ZHANEL Button-klauzurní práce 2018-ateliér Sklo


Grafický design plakátu a pozvánky na Letní sklizeň: Adéla Bierbaumer
Adresa: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9 (kampus UJEP), 400 96 Ústí nad Labem
Kontakt: www.fud.ujep.cz; fb.com/fud.ujep
Spojení MHD: zastávka Kampus /autobus 11 / trolejbus 52, 59