Letní sklizeň 22

23.–26. 6. 2022
10–18 h

Výstava studentských klauzur se otevírá již 23. 6. 2022.Tato výstava představí aktuální letní semestrální práce našich studentů a studentek akademického roku 2021/2022.

Znovu otevíráme veřejnosti svých 16 ateliérů zaměřených na produktový i grafický design, fotografii, elektronický obraz, volné i užité umění.  Vystavená díla i způsob jejich prezentace jsou stěžejními prvky uměleckého studia naší fakulty. Klauzury se vždy soustředí na aktuální spolupráci s firmami i akademická témata, která v zadaných úkolech reagují na současné společenské dění i na uměleckou scénu v individuální volné tvorbě. Vedoucí pedagogové připravili svým studentům pestrou škálu námětů, v nichž se prolíná nadčasovost s tradičními řemeslnými postupy. 

Navštivte 4 patra ateliérů a dílen Fakulty umění a designu v kampusu UJEP. Je to jedinečná příležitost vidět a porovnat současné tendence v designu i umělecké tvorbě mladé generace.

Ateliéry FUD UJEP

Produktový design / Design interiéru / Design keramiky
Oděvní a textilní design / Přírodní materiály / Sklo
Grafický design I / Grafický design II / Vizuální design
Aplikovaná a reklamní fotografie / Fotografie / Fine Art
Digitální média / Interaktivní média / Objekt — Prostor — Akce / Time-Based Media

 

Vizuál výstavy / Luboš Syrovátka (ateliér Grafický design ll)

Adresa / Fakulta umění a designu
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem