LUCIE HYŠKOVÁ, PETR KUBÁČ A ALEXANDRA NAUŠOVÁ / IDENTITA VĚCÍ / BILLBOART GALLERY

9/9 – 7/10 2020, vernisáž 9/9 v 16:30 hodin

Výstava Identita věcí upozorňuje na tlak velkých firem, které manipulativně útočí pomocí promyšlené vizuální reklamy na naše podvědomí. V něm se opakovaně ukládá stále větší počet podobných obrazů výrobků i krátké propagační slogany. Každodenně je vidíme kolem nás. Nelze si jich nevšimnout. Můžeme vůbec těmto nátlakům uniknout nebo se nějak účinně bránit a vystoupit ze zaběhlého konzumního cyklu? 

Trojice umělců Lucie Hyšková, Petr Kubáč a Alexandra Naušová se rozhodli na jedné z výstavních ploch zvěčnit zinscenovaný digitálně upravený interiér, tolik typický pro katalogy designových velkoobchodů s nábytkem. Pomocí závěrečné postprodukce fotografického snímku do fiktivní místnosti vyretušovali reálné předměty do stylu katalogové estetiky tak, aby zmizely jejich vady. Místo očekávané ceny u jednotlivých produktů však nalezneme GPS souřadnice polohy, kde byl konkrétní kus nalezen. 

Billboart Gallery je výstavní platforma, která se nachází poblíž Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na ploše dvou reklamních billboardů mohou umělci a umělkyně oslovovat širokou veřejnost krajského města. Tématem letošního cyklu výstav je manipulace obrazem a slovem, pobízející k zamyšlení se nad vnímáním vizuálních i psaných informací kolem nás.  

Kurátorkami projektu jsou studentky druhého ročníku oboru Kurátorská studia na FUD UJEP: Michaela Buštová, Josefína Pleslová a Andrea Vaňourková.

Grafické zpracování: Saša Šliková
Adresa: Billboart Gallery, Pasteurova 9, 400 96, Ústí nad Labem