Martin Kuriš – Blau / Runde Ecke riesa efau Kultur Forum

 

Oznamujeme, že v galerii Runde Ecke riesa efau Kultur Forum v Drážďanech v termínu 20. 1. – 5. 3. 2023 probíhá výstava MgA. Martina Kuriše. Jedná se o výstavu obrazů a dřevěných plastik. Součástí vernisáže byl (20. 1.) i slavnostní křest publikace s názvem BLAU, kterou vydala Edice FUD ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Riesa Efau v Drážďanech. Na grafickém designu spolupracovali studenti 2. roč. FUD GDI a GDII Michaela Veselá a Markéta Čistecká.

Více informací naleznete zde