Michaela Labudová na Designblok 21

Present Absence #2 navazuje na výstavu prezentovanou na jaře 2021 v Domě umění Ústí nad Labem. Posouvá ji, rozšiřuje, a především ji umisťuje do kontextu designérské scény Designbloku 2021 (největší designové akce v ČR).

Výstava tematizuje v rámci grafického designu pojmy hodnota (ve smyslu ekonomickém i obsahovém) a povrch (coby reprezentaci / vizualizace těchto „hodnot“). 

Tyto pojmy jsou reprezentovány velkoformátovými nástěnnými textiliemi doplněnými drobnými reklamními předměty. Objekty obsahují odkazy a vizuální prvky, které jsou používány v reklamním průmyslu jako symboly hodnoty nebo luxusu. Skupina merchandisingových předmětů láká diváka, aby se stal jedním z uživatelů. Mockupy coby „dokonalé/ideální iluze reality připravené k pojednání“ jsou základní stavební prvek vizuality projektu. Soubor předkládá hodnoty defaultních brandů, kvality, luxusu, familiérnosti… všeho, co do něj sami ochotně vložíme. Samotné principy a média jsou používány zároveň jako povrch i obsah… Vizualizují věci, které by měly být a nejsou, nebo schovává věci, které jsou a nemají být viděny.