Michaela Labudová – Present Absence

Galerie 2 Domu umění Ústí nad Labem

20. 5. — 3. 7. 2021

Výstava tematizuje formáty a média v grafickém průmyslu jakožto nositele sdělení. Site-specific projekt Michaely Labudové se odehrává v galerijním prostoru a na veřejných plochách ve městě a věnuje se identitě ve vizuální komunikaci. Počáteční čistá plocha kontrastuje s významovým naplněním obrazy a slovy a s účelovou snahou oslovit potenciálního zákazníka a komunikovat. Autorku fascinují a zároveň inspirují modely sdělování informací i tendence kustomizace – přizpůsobování se zákazníkovi, tvoření na zakázku, dle objednávky. Moment prázdné plochy jakoby očišťuje onu manipulaci člověkem, které grafický design „posluhuje“, ale zároveň je toto uvolněné místo prázdným listem papíru a odkazuje na volný prostor k vyjádření a identifikaci. Grafický design je vnímán jako nástroj, ne pouhý cíl.

V grafické tvorbě se Michaela Labudová zaměřuje na typografii, korporátní identitu, knižní tvorbu a ilustraci. Od roku 2007 je členkou grafické skupiny Monsters, která v roce 2013 připravila pro GASK v Kutné Hoře instalaci Room. Michaela Labudová studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP, kde dlouhodobě pedagogicky působí a od letošního roku vede společně s Pavlem Fričem ateliér Vizuální design.