Nabídka práce na FUD I Projektový manažer/ka

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo projektového manažera/ky.

FUD UJEP hledá samostatného projektového manažera/ku s předešlou zkušeností v přípravě grantových žádostí z oblasti školství, umělecké produkce a kultury. 

Manažerské schopnosti, metodické znalosti, schopnost rozvahy a koordinace klíčových aktivit jsou základním předpokladem, stejně jako schopnost konstruktivní komunikace s řešitelskými týmy, obecná předvídavost, schopnost predikovat a včasně odhalit rizika projektů, průběžně analyzovat a vyhodnocovat dílčí fáze řešení i dokumentovat a prezentovat výstupy projektů, a to v ČJ i v AJ (další jazyky vítány).

Náplň práce

Agenda spojená s plánováním, podáváním, administrací a realizací grantových žádostí a projektů.

Spolupráce na organizaci a produkci projektových aktivit.

Průběžná správa grantových rozpočtů ve spolupráci s tajemníkem fakulty a rektorátem.

Zpracovávání zpráv o projektech a jejich prezentace. 

 

Požadavky

VŠ vzdělání v oblasti společenských, ekonomických nebo politických věd (nejméně Bc)

Orientace v IT – schopnost operativně obsluhovat elektronické univerzitní účetní systémy 

Zkušenost v oboru – doložení předešlé praxe, prestižní pracovní doporučení vítáno

Orientace v základních grantových systémech v okruzích státní, krajské a místní samosprávy (Grantový systém Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, kraje, města)

Znalost grantových titulů EU (např. Creative Europe, Horizon, EEA Grants, Visegrad), Evropských strukturálních fondů (zejména Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027)

Znalost účetnictví

Anglický jazyk (úroveň C2), další jazyková výbava vítána!

Časová flexibilita a programová adaptabilita

Skvělé komunikační a prezentační dovednosti

Schopnost vést tým i pracovat v kolektivu

 

Podmínky

Nástupní plat: 40 000 Kč

Úvazek: 1,0

Termín nástupu: 1. prosince 2021

Pracoviště: děkanát Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Zaměstnanecké bonusy: možnost home office dle dohody

Bližší  informace: Mgr. Miroslav Matoušek, tel. 475 285 123

Přihlášky se strukturovaným životopisem, kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx a zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na radka.krumplova@ujep.cz nejpozději do 30. 09. 2021.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. 

Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 316, e-mail: radka.krumplova@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju