Národní cena za studentský design 2019 / Vyhlášení vítězů

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně získala v soutěži Národní cena za studentský design 2019 hned tři ocenění.

Cenu Excelentní studentský design 2019 obdrželi Filip Krampla, za soubor nábytku Sokui a Valeriia Shveikina, za set tří venkovních dětských laviček z ateliéru Produktový design (pod vedením MgA. Jana Čapka).

Cenu Design Cabinetu CZ si odnesl taktéž Filip Krampla za svůj soubor nábytku Sokui. 

TISKOVÁ ZPRÁVA

VÝROKY POROTY+OCENĚNÍ

ROZHOVORY

FILIP KRAMPLA

Jak bys sám sebe charakterizoval?
FK To je těžká otázka takhle na rozehřátí. Nejspíš jako mladého, pečlivého a pracovitého tvůrce, který nemá rád konvence, které nás často svazují. Jejich bořením totiž nalézáme nové a zajímavé obzory.

Co pro tebe znamená umění a design?
FK Umění a design vidím jako nepostradatelnou součást všeho, co nás obklopuje. Podle mého nejbližšího okolí jsou to ale nejčastěji věci, na které nadávám, když vidím, že nejsou dobře zvládnuté.

Proč ses rozhodl studovat produktový design?
FK Vždycky jsem byl zvídavý, rád rozebíral věci, prohlížel je, sahal na ně, zkoumal, jak fungují, ale taky tvořil. Já a mé okolí jsme tento můj zájem vyhodnotili jako ideální vlastnosti pro tento obor.

….designcabinet.cz FILIP KRAMPLA

VALERIIA SHVEIKINA 

Jak bys sama sebe charakterizovala?
VS Řekla bych, že jsem docela cílevědomý člověk. Pokud něco vážně chci, dokažu na tom intenzivně pracovat. Umím si vytvořit motivaci, když to vyžaduje situace. Umím se nadchnout pro maličkosti, ale občas neumím dokončit to, co jsem začala.

Co pro tebe znamená umění a design?
VS Pro mě je design vyjádřením funkce předmětu v jeho tvaru. Dobrý design pomáhá lidem v běžném životě, řeší problémy a otevírá nové možnosti. Design jako umění je reflexí vnitřního světa umělce a jeho světonázoru.

Proč ses rozhodla studovat produktový design?
VS Vždy jsem se chtěla podílet na pomoci lidem a zlepšovat kvalitu každodenního života. Protože design je nejkrasnější a nejelegantnější způsob pomoci.

… designcabinet.cz VALERIIA SHVEIKINA