Národní cena za studentský design 2024: mezinárodní soutěž

Design Cabinet CZ, společně se zúčastněnými univerzitami, vysokými a vyššími a středními odbornými školami vyhlašují mezinárodní soutěž o Národní cenu za studentský design 2024. Mezinárodní soutěž je určena pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů v České republice i v zahraničí. Cílem soutěže je propojování škol a studentů designu s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami, ateliéry a studií v ČR i v zahraničí.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2020, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy z České republiky i zahraničí. Deadline přihlášek je 30. 6. 2024.

Více informací:https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/