NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN

 

Design Cabinet CZ, z. s. společně s nadací SUTNAR – NADACÍ RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují mezinárodní soutěž o Národní cenu za studentský design 2022. Mezinárodní soutěž je určena pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů v České republice i v zahraničí. 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2019, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy z České republiky i zahraničí.

Letos soutěží práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem vizuální komunikace. Přihlášeny mohou být klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti  vizuální komunikace, které vznikly po 1. 1. 2019 a nebyly přihlášeny v předešlých  ročnících této soutěže. Soutěž je anonymní. Práce hodnotí tři na sobe nezávislé poroty.

Přihlašuje se do 30. 6. 2022 on-line přes web studentskydesign.cz

O dalším průběhu (placení příspěvku, přidělení registračního čísla, získání nominace a postupu do mezinárodního kola a s ním spojené odevzdávání fyzických prací jsou účastníci informováni e-mailem a na webových stránkách designcabinet.cz a studentskydesign.cz.