Nový asistent ateliéru Objekt – Prostor – Akce

 

Jiří Pitrmuc (*1993 Broumov) se zabývá zejména malbou, kresbou a instalací spojenou s tvorbou objektů. Výsledné práce často vypadají hravě a bezstarostně, ale pod povrchem nesou pocit nejistoty a strachu.

Studoval v ateliéru Performance Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dále pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia II pod vedením Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského. Během studií se zúčastnil pobytu na LUCA School of Arts v Bruselu a v sochařském ateliéru na Royal Academy of Art v Haagu. Vystavoval na kolektivních přehlídkách v České republice, Německu, Nizozemsku a Maďarsku, od roku 2014 vystavuje také samostatně. V roce 2017 spoluzaložil umělecký projekt POSTCOMPOST. Od roku 2022 spolupracuje s pražskou galerií Stone projects. V poslední době se angažuje ve spolku Skutek, který se již dlouhodobě snaží o zlepšení podmínek pro osoby působící na poli vizuálního umění.

Více informací naleznete zde