Obhajoby bakalářských a diplomových prací 2022 na FUD UJEP

Obhajoby bakalářských a diplomových prací 2022 na FUD UJEP se harmonogramu uskuteční ve dnech 9. 6. 2022 pro Kurátorská studia a 14. 6.–15. 6. 2022 pro Design a Výtvarná umění.

Podrobné informace mohou diplomanti získat pouze individuálně od paní sekretářky příslušné katedry. Harmonogram bude k dispozici také vedoucím a asistentům ateliérů.