Obhajoby bakalářských a diplomových prací na FUD UJEP a další informace

Obhajoby bakalářských a diplomových prací na FUD UJEP se dle pozměněného harmonogramu uskuteční ve dnech 7. 9.–8. 9. 2021 v prostorách budovy fakulty v rámci jednotlivých ateliérů.

—————————————–

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým se řídíme, není možné zveřejňovat harmonogram se jmény studentů a konkrétním datem. Informace mohou diplomanti získat pouze individuálně od paní sekretářky příslušné katedry. Harmonogram bude k dispozici také vedoucím a asistentům ateliérů.

——————————————

Instalace bakalářských a diplomových prací budou probíhat v termínu 23. 8.–25. 8. 2021.

——————————————

Bakalářské a diplomové práce budou přístupné od 26. 8. 2021.

——————————————

Následně 27. 8. 2021 je student povinen zaslat svému oponentovi mailem dokumentaci své práce pro případ, že oponent nebude schopen práci vidět v rámci prezentace v budově fakulty. Za zaslání dokumentace oponentovi v řádném termínu zodpovídá student a vedoucí práce.