Obhajoby diplomových prací 2021 – Kurátorská studia

Obhajoby diplomových prací pro obor Kurátorská studia na FUD UJEP se uskuteční dne 10. 6. 2021. Registrace bude probíhat v čase 9.00–9.30 hodin na KDTU.
Harmonogram obhajob