Obhajoby klauzurních prací zimního semestru 2020/2021

Hodnocení klauzurních prací zimního semestru akademického roku 2020/2021 se uskuteční v původním termínu dle harmonogramu FUD, tedy 2. 2.–3. 2. 2021.
Forma odevzdání klauzurních prací a jejich prezentace i hodnocení bude online, organizačně dle dohody v jednotlivých ateliérech. 

Pouze v případě výrazného zlepšení epidemiologické situace a dle aktuálního nařízení vlády bude možné zvážit fyzickou prezentaci v rámci ateliéru, a to za dodržení vládou stanovených podmínek maximálního počtu osob a všech nutných opatření. O této případné možnosti vás budeme v předstihu informovat. Ovšem s ohledem na současný vývoj doporučujeme počítat s online odevzdáním prací a online prezentací. 

Klauzurní práce bude posuzovat pouze vedení ateliéru, klauzurní komise se konat nebudou. Nebude se konat veřejná výstava. Prezentace klauzur je nicméně plánována opět formou webové galerie podobně, jako tomu bylo v letním semestru.