Odevzdání bakalářských a diplomových prací 2024 na FUD UJEP

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací je 17. 5. 2024. Písemná obhajoba BP / DP (včetně dokumentace) se odevzdává v tištěné podobě v jednom provedení na sekretariát příslušné katedry, konkrétně panu Mgr. Tomáši Jurkovičovi (kancelář 330), a to do 16 hodin.

Písemná obhajoba BP / DP v elektronické podobě (včetně dokumentace) musí být k tomuto termínu 17. 5. 2024 také nahrána do systému STAG ve formátu pdf, a to před odevzdáním tištěné práce.