Odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám v roce 2023