Opravné státní závěrečné zkoušky 2021

Opravné státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční dne 1. 9. 2021.
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.45 HODIN.

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), není možné zveřejňovat harmonogram se jmény studentů a konkrétním datem a časem jejich zkoušky. Informace mohou studenti získat pouze individuálně od paní sekretářky příslušné katedry (KDTU).