PLODY GARDENINGU: #Šíření

20. 3. 2024 od 20 hod. / Dům umění Ústí nad Labem

Ve středu 20. 3. 2024 od 20 hodin před budovou Domu umění Ústí nad Labem odhalíme a hned i prakticky vyzkoušíme druhé dílo Plodů Gardeningu – Šíření, plastiku inspirovanou tradičním komunitním místem, kterým je ohniště. Autory díla jsou studenti Fakulty umění a designu Jiří Philippe Janda (doktorské studium) a Václav Mach (ateliér Přírodní materiály). Před budovou DUÚL díky nim vznikne dílo, které bude zároveň grilem jak pro studenty, tak veřejnost. Jeho odhalení plynule naváže na vernisáž hlavní výstavy Festivalu Design Ústí – Projekt: Sever. Špekáčky a hermelíny s sebou. Je možné, že se naše zásoba bude rychle tenčit.

Objekt Šíření je horizontálně orientovanou plastikou, přímo napojenou na přilehlý mobiliář, která přitom slouží také jako gril a odkazuje svou estetickou strukturou k archetypu kruhových shromaždišť, často budovaných právě okolo ohně. Záměrem je, aby byl tento objekt užíván identickým způsobem. Měl by se stát jakýmsi středobodem rozhovorů, debat a diskuzí, do kterých každý přináší osobní podnět. Místem, kde se informace shlukují, aby se následně dále šířily, a to podobným způsobem, jakým tomu bylo v této lokalitě v minulosti, neboť se nachází v areálu vysokoškolských kolejí. Právě zde v listopadu roku 1989 působil Stávkový výbor Pedagogické fakulty, který sehrál důležitou roli centra rezistence proti tehdejšímu autoritářskému režimu a distribuce svobodných informací podněcujících další vývoj Sametové revoluce. Z této myšlenky vychází samotné tvarové řešení tohoto objektu, které reprezentuje organické znaky. Kořeny či šlahouny vybíhající za země jsou koncipovány jako nosné rámy laviček, stolů i dalšího mobiliáře. Všechny tyto výběžky se pak sbíhají směrem ke středu, tedy k centrálnímu objektu grilu.

Kurátor: Michal Koleček

Nahlédněte do programu vernisážového dne a celého doprovodného programu Festivalu Design Ústí.

Realizace je financována z Fondů EHP/Norska 2014–2021.