Přání děkanky k jarním dnům

Vážené studentky, vážení studenti,

jarní svátky bývaly od pradávna, od časů prehistorických kultů, až po pozdější náboženství, i v dobách sekularizace společnosti spojovány s oslavou nových začátků i s úlevou a díky, že bylo v pospolitosti kmene, rodiny, komunity možné přečkat nelehká období hladových zimních měsíců. Doufám, že i Vy jste během prodlouženého víkendu strávili příjemné chvíle mezi těmi, s nimiž Vám je hezky, a že jste svou přítomností potěšili ty, kterým se po Vás během obou semestrů stýská.

Po Vašem návratu zpátky do školy se spolu se svými pedagogy pustíte do intenzivní tvůrčí práce nad rozpracovanými klauzurami, bakalářkami, diplomkami nebo dizertacemi. Čeká Vás několik velmi intenzivních týdnů, ale věřím, že dostojíte svým představám a splníte si své tvůrčí sny.

Pozdravuji studentky a studenty na zahraničních stážích, i Vás, kteří se statečně potýkáte se zdravotními problémy a aktuálně nemůžete být s námi. Těším se na Váš návrat!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

užijte si dnešní sváteční čas.

I nás čekají „nové začátky“, v nichž bychom podle náročných, jednoznačně definovaných pravidel grantových žádostí měli v následujících týdnech a měsících intenzivně spolupracovat a chystat se na plánované investice do vybavení školy i na zapojení nových pracovních pozic a postupné vylepšování odměn aktivním zaměstnancům. Buďme prosím trpěliví, teprve teď se nám v již potvrzených, anebo třeba jen dosud připravovaných a podávaných žádostech o podporu plní naše předsevzetí, která jsme si vytyčili a začali systematicky zpracovávat hned po nástupu do vedení fakulty během celého minulého roku. Tak to v akademickém světě chodí – jeden rok zpracováváte žádost, v dalším ji podáváte, následně dochází k jejímu vyhodnocení, a teprve potom, pokud jste úspěšní, se investice (navíc účelově vázaná) ve škole objeví. Jsme na dobré cestě. Jen prosím o trochu Vaší trpělivosti. Ze dne na den, z měsíce na měsíc, ani z roku na rok se vnitřní prostředí, ani zastarávající vybavení školy změnit nedá.

Přeji krásné jarní dny,

Zdena Kolečková
děkanka

 

Foto: Sára Chalupová, studentka ateliéru Aplikovaná fotografie FUD
Perlové brože: Daria Antonenko (Aria), ateliér Oděvní a textilní design FUD