Přednáška Davida Kořínka v rámci řízení ke jmenování profesorem

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Děkanka prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., a Umělecká́ rada Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na přednášku konanou v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace.

od 14 hodin, Aula č. 537 (4. patro) 15. 2. 2024

doc. Mgr. David Kořínek

Téma profesorské přednášky

Reprezentace umělce v médiu pohyblivého obrazu

Identita umělce/umělecké skupiny vzhledem k použitým estetickým kódům a proměnlivým způsobům reprezentace. Jedinec jako metafora společnosti. Využívání médií, apropriace žánrů a přejímání rolí. Od dokumentace ke stávání se avatarem.