PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MARIJE GRINIUK / VIDEO PŘEDNÁŠKY

Hlavním cílem projektu byla realizace dvoutýdenního přednáškového cyklu vedeného hostující zahraniční umělkyní, kurátorkou, výzkumnou pracovnicí a ředitelkou Sami Center for Contemporary Art v Norsku Marijí Griniuk, Ph.D. v rámci studijních předmětů Dějiny současného umění II, Kurátorská studia – Oborová metodologie I, Kurátorský workshop IV a Prezentace uměleckého díla I. Předměty jsou pevnou součástí studijních plánů tří navazujících magisterských studijních programů (Kurátorská studia, Výtvarné umění a Design) uskutečňovaných na FUD UJEP. Přednáškový cyklus s názvem „Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer“ se uskutečnil ve dnech 18.–27. 3. 2024.
 
Tento dvoutýdenní šestidílný cyklus reflektoval mezioborovou praxi realizovanou v různých kontextech a komunitách. Cyklus přednášek cílil na dialogický přístup, prezentoval příklady kurátorské práce a zapojil studenty a studentky do diskusí o jejich pohledech na kurátorskou práci. Umělecká praxe dnes zahrnuje různé obory a vyžaduje, aby studenti a studentky získali dovednosti v rolích, jakými jsou umělci/umělkyně, kurátoři/kurátorky a manažeři/manažerky umění, již během svého vysokoškolského vzdělávání v mezinárodním kontextu. 
 
 
Přednáškový cyklus Marije Griniuk se koná v rámci projektu „Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer“, reg. č. 0316000033, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.
 

Videa najdete na Youtube Fakulty umění a designu.