Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP pro akademický rok 2021/2022

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2021/2022 je možné podávat do 15. 1. 2021. Otevíráme studium ve studijních oborech Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení 

E-přihláška ke studiu
E-přihláška na FUD UJEP bude otevřena ke dni 1. 10. 2020.