Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP pro akademický rok 2022/2023

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2022/2023 je možné podávat do 17. 1. 2022. Otevíráme studium ve studijních programech Design (se specializacemi Design a Grafický design)Výtvarná umění, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení 

E-přihláška ke studiu
E-přihláška na FUD UJEP je otevřena od 1. 10. 2021.