Přijďte podpořit doktoranda Filipa Kramplu na studentskou vědeckou konferenci UJEP

13. 3. 2024 od 15:30 v červené aule UJEP

Zveme na Studentskou vědeckou konferenci UJEP, na které máme také našeho zástupce z řad doktorandů Filipa Kramplu. Ten nastíní kontury svého projektu Zodpovědnost designéra – s důrazem na inovace, komplexitu, materiál, zpracování, technologie, vztah, řemeslo a tradice. Konference začíná v 15:30 v červené UJEP. Filip má příspěvek přibližně uprostřed přednáškové panelu. Přijďte jej podpořit.

Anotace projektu
Projekt se zaměřuje na výzkum a aplikaci inovativních designérských řešení, které splňují nejen estetické a funkční požadavky, ale zároveň jsou přínosná z hlediska udržitelnosti a environmentálních dopadů v oblasti produkce věcí. Cílem projektu je představit nové perspektivy a směry pro budoucí vývoj v oboru.
Zásadním aspektem projektu je výzkum role designéra a jeho vlivu na celý výrobní proces, od počátečního konceptu až po finální produkt. Projekt klade velký důraz na kritickou analýzu různých přístupů výroby a produkce, zkoumá jejich dopady na životní prostředí, pracovníky a celkovou efektivitu.
Projekt se dále zaměřuje na výzkum aplikace dřeva v produkci nábytku, zkoumá jeho promněnující se formu – od surového po bioplast – a měnící se vlastnosti, estetickou a funkční hodnotu. Současně zkoumá různé designové přístupy a techniky a jejich dopad na vnímání a funkci u uživatelů, s cílem podporovat ekologickou a sociální udržitelnost v produktovém designu.