Prohlášení AS FUD UJEP

 

AS FUD UJEP podporuje požadavek děkanů filozofických fakult a Asociace uměleckých fakult týkající se záchranného příspěvku pro humanitní, uměnovědné a společenskovědní obory a iniciaci dlouhodobého systémového řešení.

Shromáždění na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“ organizuje AS FF UJEP dne 28. 3. 2023 od 12:00 do 13:00 v amfiteátru Kampusu UJEP.