Prohlášení děkanky FUD UJEP

 

Prohlášení děkanky Fakulty umění a designu UJEP prof. Mgr. Zdeny Kolečkové, Ph.D. k započaté
demolici správní budovy bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 10. 3. 2023

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem cítí spoluzodpovědnost za kvalitu života v krajském městě a je si vědoma kreativního potenciálu industriálního kulturního dědictví. Historický areál Schichtových závodů (Setuzy) na Střekově, jehož architektonická hodnota a unikátní urbanistické schéma dotváří charakter celé městské čtvrti, ale spoluurčuje i ráz zástavby celého centra, patří mezi klíčová místa regionální historie. Fakulta umění a designu důsledně ctí kulturní a historický odkaz firmy, která stála u zrodu obchodní značky UNILEVER a v meziválečných letech mimo jiné přišla s revolučním uchopením propagace a reklamy… tedy oblastí, jež bývají v současnosti často zmiňovány v souvislosti s kulturními a kreativními odvětvími či vizuální komunikací.

Foto budovy / Jiří Dvořák