Promoce 2024

Promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Fakulty umění a designu proběhne ve čtvrtek 27. června 2024 v kinosále Domu kultury Ústí nad Labem (1 student/max. 4 hosté).

Dostavte se na nácvik včas a ve společenském oděvu.

v 10:00 hodin NÁCVIK promoce 

v 11:00 hodin PROMOCE 

Na promoci se bude fotografovat a pořizovat obrazový i zvukový záznam  

Svou nepřítomnost na promoci nahlaste prosím na studijní oddělení (emailem, telefonicky nebo osobně) nejpozději do úterý 25. 6. 2024. Po promoci si můžete vyzvedávat diplomy na studijním oddělení FUD po telefonické dohodě.