Publikace Zvuk a prostředí I Sound and Enviroment

V roce 2020 byla vydána Fakultou umění a designu UJEP publikace Zvuk a prostředí I Sound and Enviroment autorů Pavla Mrkuse Jana Krtičky.

Tématem knihy je zvuková ekologie v průsečíku výtvarného umění, designu, hudby a vzdělávání v souvislosti s reflexí proměn současného světa. Kniha je komponována jako kolektivní monografie, do níž autoři přispěli každý vlastní kapitolou zkoumající téma z různých pohledů. Vydání knihy je dvojjazyčné, záměrem bylo zachytit dění a uvažování na poli zvukové ekologie především v evropském kontextu. 

Monografická publikace navazuje na mezinárodní mezioborovou konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond uspořádanou na začátku října roku 2019 na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska. 

Knihu můžete zakoupit v Univerzitní prodejně — knihkupectví UJEP knihkupectvi@ujep.cz. Kniha je také v distribuci u knihkupectví ArtMap a Kosmas.

Autor fotografií publikace: Jiří Dvořák