Robert Vlasák / Engine

4. 11. – 2. 12. 2022, Galerie Bubec

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Roberta Vlasáka – Engine, která se uskuteční 3. listopadu od 18:00. Kurátorkou je Daniela Kramerová a výstava potrvá do 2. prosince 2022.

Přestože Robert Vlasák s Janem Krtičkou vede na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem ateliér s názvem Přírodní materiály, jeho vlastní tvorbě dominují technické objekty. Významově se ale k přírodě v hlubší rovině obrací. Pomocí vlastnoručně zkonstruovaných mechanismů smyslově zpřítomňuje základní fyzikální jevy z oblasti fyziky kapalin, pevných látek, plynů a často elektrických jevů. Vedle vizuální stránky pracuje i se zvukovou stránkou – zvýrazňuje například zvuky doprovázející elektrické děje.

O výstavě vytvořené pro Galerii Bubec uvádí autor: „Projekt Engine temaztizuje distribuci informací probíhající pomocí archaických technologických prostředků. Instalace pracuje s překonanými, ale stále funkčními technologiemi a specializuje se na komunikační prostředky, které nemají osobní charakter. Jsou to výstrahy a urgentní sdělení s rychlou, intenzivní přímočarou a celoplošnou účinností. Houkačky, klaksony, sirény, tlampače, rozhlasy po drátě. Stroje na zvuk, které mají specifickou nepřikrášlující, ale přitažlivou estetiku, vycházející z jejích funkce. Instalace pracuje se zařízeními navrženými pro výkon, akustický tlak. Pomocí současných elektronických systémů a interakce je ale možné je přimět ke spolupráci, díky níž vytvářejí akustické a vizuální prostředí a tím navozují specifické situace.“

Tvorba Roberta Vlasáka pohybující se v poli mezi vědou, uměním, magickou podívanou s meta-fyzickými konotacemi a a ironickým diy přístupem probouzí lehký úžas a radost z objevování skrytých stránek světa. 

Na vernisáži vystoupí Teodor Kravál.

Galerie Bubec
Tělovýchovná 748,
155 00 Řeporyje