Schůzka s diplomanty FUD

Vážené diplomantky, vážení diplomanti,

chtěla bych Vás informovat, že krátká informační schůzka ke státním závěrečným zkouškám a bakalářským/diplomovým pracím se uskuteční ve středu 29. 3. 2023 v 15.45 hodin v aule č. 536. Připomeneme si důležité termíny, dokumenty, odkazy atd.

Těším se na viděnou.

doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkanka pro studium